MALI NOVAK TREBA NAŠU POMOĆ: Potrebna je pomoć svih ljudi dobre volje, budimo humani!

 


Novak je prvo dete iz druge kontrolisane trudnoće završene u 33.GN hitnim carskim rezom nakon čega je bio intubiran do četvrtog dana života. U 6. danu života preveden je na Institut za neonatologiju gde je proveo 13. dana na oksigenoterapiji.

Ustanovljene su dijagnoze centralnog poremećaja koordinacije težeg stepena (CP), specifični mešoviti poremećaji razvoja (F83) kao i cerebralna paraliza (G80.1 Paralysis Cerebralis).

Novak prati pogledom, osmehuje se, zainteresovan je za igračke, kreće se nesigurno, uspravlja se pridržavajući se u visokoklečeći položaj. Jednostavne naloge izvršava povremeno i nedosledno. Reaguje na poziv imenom.

Kako bi Novak nastavio sa lečenjem, napredovao i imao bezbrižno detinjstvo svojih vršnjaka potrebna je pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za logopedske i defektološke tretmane, fizikalne i radne terapije, specijalističke preglede, ortopedska pomgala, tretmane matičnim ćelijama, kao i za putne troškove..

Upustvo za donaciju na slici iznad ili na ovom linku: 

https://www.budihuman.rs/korisnik/1610/novak-simic

Za Novaka! Budimo humani!

Pomozimo Novaku!